Thursday, February 17, 2022

Amiram ben Uliel ben Nurit's Duma Arson Confession was Born by Tortured Minor A.


Bsd

Translation follows

*חמש הגרסאות של א'🧏🏻‍♂️*

אז איך נולד הסיפור של כתב האישום? הגרסה שאותה מסר עמירם נולדה בחדרי העינויים של הקטין א'. מסתבר ש5 גרסאות שונות (!) מסר א' עד שסיפק את הגרסא שאותה הקריאו חוקרי השב"כ לעמירם והוא "שיחזר" לאחר עינויים קשים. 

הגרסאות שמסר א' בחדר העינויים היו מגוונות וסותרות זו את זו. אבל כולן לא סיפקו את חוקרי השב"כ שהמשיכו לענות את א' בניסיון לחלץ גרסא נוספת והטיחו בו שידוע להם שהגרסה שמסר איננה נכונה.

אחת מהגרסאות - השלישית מתוך חמש היא שהוקראה לעמירם במהלך החקירה בניסיון לשכנע אותו כי הוא יורשע בכל מקרה. שעות ספורות אחר כך החלה "חקירת הצורך" הראשונה בעינויים, מיד לאחר תחילת הפעלת העינויים נשבר עמירם וכדי לספק את רצון החוקרים חוזר עמירם ומצטט למעשה את אותה גרסה שהקריאו לו החוקרים לפנות בוקר.

*להצטרפות לחשיפת השקר והוצאת האמת לאור*

* The five versions of the Duma Arson by minor A. *

 So how was the story of the indictment born?  The version that Amiram gave was born in the torture chambers of the minor A.  It turns out that 5 different versions (!) Were given by A. until he provided the version that the GSS interrogators read to Amiram and he "reenacted" after severe torture.

 The versions given by A. in the torture chamber were varied and contradictory.  But all of them did not satisfy the GSS interrogators who continued to torture A. in an attempt to extract another version and slammed him for knowing that the version he provided was incorrect.

 One of the versions - the third of five - was read to Amiram during the interrogation in an attempt to convince him that he would be convicted anyway.  A few hours later, the first "investigation using unusual methods"  aka torture began. Immediately after the start of the torture, Amiram broke down, and to satisfy the investigators' wishes, Amiram returned and actually quoted the same version that the investigators had read to him in the morning.

 

Tuesday, February 15, 2022

Rabbi Shmuel Eliyahu refused to meet with the Division of Jewish Terror. הרב שמואל אליהו סרב להפגש עם המחלקה היהודית. He calls them Political

Bsd

Rabbi Shmuel Eliyahu refused to meet with the Division of  Jewish Terror.
Rabbi Shmuel Eliyahu attacks the conduct of the Jewish Division of Terror in the Shin Bet: "A meeting with the Shin Bet gives justification for their delusional agenda
הרב שמואל אליהו סרב להפגש עם המחלקה היהודית
הרב שמואל אליהו תוקף את התנהלות המחלקה היהודית בשב"כ: "ישיבה עם השב"כ נותנת הצדקה לאג'נדה ההזויה שלהם"
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A1%D7%A8%D7%91_%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA 

" In the Shabak Political Division, there is a desire to mark the Jews as responsible for the problems," Rabbi Shmuel Eliyahu said this morning.


Rabbi Shmuel Eliyahu, Rabbi of Safed and a member of the Chief Rabbinical Council, said this morning on the radio program "Kalman-Lieberman" on " כאן ב" that he refused to meet with the GSS's, aka Shin Bet's political department.


Rabbi Eliyahu said that about a week ago, a man who introduced himself as a representative of the GSS called him and asked him to meet with him. "I told him," the Rabbi said, "Let me be well, there is nothing to meet with with you about."


 "I know them," the Rabbi answered Kalman Liebskind's question. "I once respected them. The GSS is a very serious body, but there is one wing and then there is another wing that is a political body.  "I have great appreciation for the GSS for the people who are doing the real work. As soon as graffiti is treated and given importance like the assassination of Rabin, I despise them."

במחלקה הפוליטית של השב"כ יש רצון לסמן את היהודים כאלה שאחראים לבעיות", כך אמר הבוקר הרב שמואל אליהו.


הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית אמר הבוקר בתכנית הרדיו "קלמן – ליברמן" ב"כאן ב", כי סרב להיפגש עם המחלקה הפוליטית, כלשונו, של השב"כ.


הרב אליהו סיפר כי לפני כשבוע התקשר אליו אדם שהציג את עצמו כנציג של השב"כ וביקש ממנו להיפגש עימו. "אמרתי לו", סיפר הרב, "תהיה לי בריא, אין לי מה להפגש איתך".


"אני מכיר אותם", ענה הרב לשאלתו של קלמן ליבסקינד, "פעם כיבדתי אותם, השב"כ זה גוף רציני מאד, אבל יש אגף אחד רציני ואגף אחר שהוא גוף פוליטי. יש לי הערכה אדירה לשב"כ לאנשים המצויים שעושים את העבודה האמיתית. ברגע שמטפלים בגרפיטי ומייחסים לו חשיבות כמו לרצח רבין אני בז להם".

Related:

Letter To The Editor Thank You! Re: Asking Rabbis to Restrain Jews...Is this yet another example of the Division of Jewish Terror of Shabak's subtle slander and orchestration of the next act of "Jewish Terror"? They need to justify their existence based on lies.


Sunday, February 13, 2022

Letter To The Editor Thank You! Re: Asking Rabbis to Restrain Jews...Is this yet another example of the Division of Jewish Terror of Shabak's subtle slander and orchestration of the next act of "Jewish Terror"? They need to justify their existence based on lies.

Bsd

אל הקום אשר....

Letter to the Editor:


My comments:

It is a proven fact that Shabak plants agents and provocateurs among the Jewish Settler community and Youth in order to advance a political narrative of Jewish Terrorism. In the past Shabak agents have infiltrated the Settler community. Shabaq agents even marry unsuspecting religious Nationalist Dati Leumi women and as trusted members of the community spied and betrayed them. Shabaq planted spying devices on the Dati Religious Community and their paid agents provoke and orchestrate Settler youth to perpetrate random acts of vandalism and even terror on Arabs and their property to make the Settlers look bad.

The Duma arson is an example of gross premature condemnation of the Hilltop Youth within 24 hours of the arson  based on the say so of Division of Jewish Terror of Shabaq and Hebrew graffiti found at the scene.  The nuances of the Graffiti suggested that an outsider not an insider of the community actually wrote it. In fact, neither graffiti found matched the other graffiti's handwriting nor the handwriting of Amiram ben Uliel. Sloppy planting of evidence.  No investigation to speak of to determine the Truth of what really happened. The trial and incarceration before conviction dragged on for years, another miscarriage of justice, slandering innocent kids and eventually ended with  vulnerable Hilltop youth confessing to the Duma arson. A mother, father and a baby of the Dawabshe family died. Clan fighting was not unusual for the Dawabshe family.

Confessions of Jewish suspects were extracted under torture which makes them inadmissible in a Jewish Court of Law and in Secular courts of law as well. 

Amiram ben Uliel ben Nurit's Duma Arson Confession was Born by Tortured Minor A.

Due process and civil rights are routinely denied to Jewish hilltop youth under the premise that they are ticking time bombs and dangerous. This is trauma big time and based on a lie. These kids are not raised to conduct random acts of terror against innocent Arabs unlike the Hamas education of UNRWA schools. Yet there is an attempt to accept this as a fact based on a false and political designation of the followers of the late Rabbi Meir Kahana as a terror organization and as terrorists to show equivalency.

Amiram Ben Uliel is now serving life sentences isolated for a crime he never committed and convicted only based on his own forced confessions with no other independent evidence and in fact with conflicting testimonies and factual evidence at the scene of the crime. The Arabs at the scene were not even interrogated by Shabaq to find out the truth. Amiram's reenactment was conducted when his tormentor, torturer was in close proximity posing a real fear of further torture unless he confessed and reenacted the scene according to a script and not according to the truth of what happened that night.

Most recently Akiva HaCohen of Yitzhar found sophisticated Shabak listening devices in his living room couch.

Hakol HaYehudi has been reporting many examples of planting agents and listening devices found in the property of Settlers living on Judea and Samaria.

Search חיפוש
מכשירי האזנה onשומרון: מעצרים, הרחקות וחיפושים בבתים

Honenu: Spying on Jewish Settlers in Judea and Samaria Listening Devices Planted in Sofas in Yitzhar? 

Who hid listening devices in a yeshiva's couch?

SHOCK IN SHOMRON: Resident Revealed As Shin Bet Agent
 
The Division of Jewish Terror must be closed down. They manufacture evidence because real evidence of Jewish Terrorism does not exist. Jewish Terror is not the Torah way. Defending one's life from terror is universally accepted as moral and ethical.

Recent reckless treatment of the Settler Youth by the police and their failure to protect Jews of Judea and Samaria to stop real acts of Arab terror and vandalism and squatting and land takeover by Arabs has led Shabaq to go on the offense to justify pursuing Jews and protecting the Arabs.  They mercilessly demolish Settler settlement, harass and pursue them. 

This tragically ended in the senseless death of Ahuvya Sandek and the murder of Yehuda Dimentmen. The political agenda blackens the reputation of upright, idealistic, salt of the earth Settlers to justify politically motivated criminal conduct which is then covered up.  

A transparent and fair investigation of Ahuvia Sandek's death never happened,  the responsible parties not held accountable nor brought to justice. Family and friends of the victims are in tremendous pain and the earth itself can not rest until justice is served. So family and friends demonstrate and protest yet they are the ones treated as if they are the criminals.

The Shabaq will try to get right wing nationalist Rabbis and media on their side to make it seem legit.

Thank you Jewish Press and David Israel in not being an accomplice to this slander. You called their bluff and demanded that the police protect the Jews of Judea and Samaria and to do their job so the tax paying, army serving citizens of israel, Settlers of Judea and Samaria, aren't placed between a rock and a hard place where they have no choice but to defend their own lives and property  while they are abandoned and pursued by GOI's own civil administration military "security" police.