Thursday, December 28, 2017

Re: Asara B'Tevet. What the Chatham Sofer wrote.

בס"ד
*בית דין של מעלה ידונו בעשרה בטבת על..*

חשיבותו של עשרה בטבת; *"מה אפשר לזכות בthו ומה אפשר להפסיד?!*

 כתב החתם סופר זצוק"ל..

*"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו.. כאילו נחרב בימיו".. נמצא שבכל שנה ושנה שמגיע יום של עשרה בטבת שהתחיל למעלה משפט החורבן.. נחרב בית המקדש מחדש.. וכמו כן בית דין של מעלה יושבים וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה..*
[תורת משה דרוש ל-ז' אדר]

*יהודים יקרים!*
בואו נשים לב לדברי החתם סופר זיע"א שהי'ה רבן של כל בני הגולה ואשר שמו נישא בחרדת קודש עד היום כגאון וקדוש איש אמת ותורתו אמת, והיוצא מדברי קודשו; 

*"שבכל שנה ושנה בעשרה בטבת, גם השנה ביום חמישי פרשת ויחי, ישבו וידונו ויפסקו אם תהי'ה זו שנת גאולתינו ופדות נפשינו? האם תהי'ה זו השנה של ביאת משיח צידקינו? שנה שבה יתקדש שם שמיים עד אין קץ! ובריאת העולם תגיע סופסוף לתכליתה כמ"ש "כל ימי חייך להביא לימות המשיח, ויבנה בית המקדש השלישי אמן סלה ועד!"*

או.. ח"ו.. 
*ימשך החורבן והגלות ואיתה הסבל והשקר ומעל הכל חילול השם הגדול בעולם!*
*האם ימשיך שלטון הרשע והפשע בעולם? "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו"?*

פסק הדין שינתן ביום עשרה בטבת הזה תלוי בנו, בכל אחד ואחת מאיתנו.. כיצד אנו מחישים?
 יותר אנו לא שותקים!!
מרעישים עולם ומלואו !!!
חוב קדוש על כל בר ישרא'ל באשר הוא להתעורר ולעורר אחרים בכל כוחו ! 
        וגם החלש יאמר;    

*"חזק אני"!*

*ראשית;  לשוב בתשובה, וידוי חרטה, קבלה לעתיד!*

 שלא יהי'ה הוא/היא ממעכבי המשיח והגאולה השלמה!  

*שנית!*

 לבקש מעומק הלב;
"א. מלכות שמיים ,
 ב.מלכות בית דוד , 
 ג. בניין בית המקדש ,

כמו כן חובה על כל אחד בכל כוחו להרעיש על מעלת ועוצמת כח היום החשוב המסוגל להביא משיח וגאולה שלמה !

*כי היום הזה "הוא השורש" וההתחלה שהביא לחורבן ירושלים ובית המקדש.. ויום זה "יביא" לגאולה השלמה ובית המקדש בעזרת השם ב.ב.א. ! "*

ובאגרת הרה"ק מאסטרופולי זצוק"ל וז'ל;

*"במה שהקב"ה מכה, בו מרפא הגלות"!*

*"אפשר שעשרה בטבת "התשע"ח הוא השורש" של היום הגדול שממנו תצמח הגאולה , הכל תלוי בנו !*
כמובן שעלינו להזהר באמירת תיקון חצות בלילה הזה יותר משאר הלילות.. כמו כן כולנו יודעים שבית המקדש השני נחרב  בגלל שנאת חינם.. לכן עלינו לעשות כל שביכולתינו  לתקן עוון זה כל שביכולתינו כדי שלא נסבול חינם.. !

*"קבלת עול מלכות שמיים בכל העולם ביום רביעי אור לעשרה בטבת, בשעה 21.00 בדיוק לפי שעון ישרא'ל ! נקבל כולנו בארץ הקודש ובעולם כולו עול מלכות שמיים באמירת "שמע ישרא'ל",  "ה' הוא האלוקים"   "ה' מלך".. "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם "

*העצרת המרכזית בירושלים עיר הקודש ת"ו*

 תתקיים אי'ה בישיבת "חוט של חסד" רח' שמוא'ל הנביא בהשתתפות רבנים חשובים אור ליום רביעי שעה 21.00.

*כמו כן תתקיים עצרת תשובה ותפילה מרכזית *בציון דוד מלך ישרא'ל חי וקיים בהר ציון מקום קבורתו ושלמה בנו ומלכי בית דוד זיע'א.* 

ביום חמישי בשעה 15.00 בהשתתפות כל עמך בית ישרא'ל ורבנים חשובים.

*מצווה גדולה להפיץ.*

Wednesday, December 27, 2017

Nikki Haley Just Followed Up On Her Promise To The UN

Asara B'Tevet עריכת נר לבן ישי משיחך and Preparation of a Lamp for the son of Yishai Your Annointed One Speedily in our days
bs"d

Asara B'Tevet 5778

In listening to a Video of Harav Alon Anava on last year's Asara B'Tevet he was saying that Asara BeTevet is a very auspicious time and different than other fasts.  Other fasts are for tragic events that happened in the past.  Asara B'Tevet is a fast to prevent a bad decree. 


The secret to bring Moshiach - The fast of the 10th of Tevet - Rabbi Alon Anava

Why do we commemorate Asara B'Tevet?

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/102698/jewish/Asarah-BTevet-Tevet-10.htmOn Asarah B'Tevet, the 10th day of the Jewish month of Tevet, in the year 3336 from Creation (425 BCE), the armies of the Babylonian emperor Nebuchadnezzar laid siege to Jerusalem. Thirty months later—on 9 Tammuz 3338—the city walls were breached, and on 9 Av of that year the Holy Temple was destroyed. The Jewish people were exiled to Babylonia for 70 years.


Rabbi Anava explained that the Heavenly court gathered together on Asara B'Tevet to  give us an opportunity to do Teshuva  and if we would have done Teshuva, the siege would have been removed. The siege lasted for almost 3 years.  The Jews had two more chances on Asara B'Tevet to annul the decree.  Unfortunately, the Yiden did not do Teshuva and the Temple was destroyed on Tisha B'Av 30 months later. .

Furthermore, every Asara B'Tevet if we do not do Teshuva,   the Heavenly Court decides that the Holy Temple will not be rebuilt. This is what the Chatham Sofer writes about Asara B'Tevet (H)   https://shemittahrediscovered.blogspot.com/2017/12/re-asara-btevet-what-chatham-sofer-wrote.html

That is why if Asara B'Tevet would fall on Shabbat we would be required to fast since we can annul a bad decree.  (In fact it never falls on Shabbat).  

Recent manic depressive,  tragic and  miraculous events, have brought amazing Achdut, Unity among the Jewish people.  A tragedy happened on Rosh Chodesh Chanukah when a fire raged in the Azan home in Flatbush and a mother and 3 children perished and the father and 2 of the children are in serious and critical condition. https://nypost.com/2017/12/20/family-killed-in-brooklyn-house-fire-laid-to-rest-in-israel/.  The funeral took place in Israel. 

Israeli Interior Minister Aryeh Deri and Sephardic Chief Rabbi Yitzhak Yosef were among the people who attended the funeral.
"When the Temple existed the public would bring sacrifices, but the public paid for these sacrifices and some were made for their people," said Deri, according to Ynetnews. "For our sins, when there is no Temple, God takes pure souls as a public sacrifice. … There are no words that can console the family. God chose you to make a public sacrifice. We don't understand the ways of the Almighty."
This tragedy together with the tragedy of the Sassoon Family on Rosh Chodesh Nissan in March 2015,  https://nypost.com/2016/12/04/mom-who-lost-7-children-in-fire-wants-to-build-family-center-in-their-memory/ seems to highlight the urgency of the Nation of Israel to rebuild the Holy Temple in our day!  We have had enough of human sacrifices.  
As Minister Deri pointed out, Rosh Chodesh is a time when public sacrifices were brought at the Holy Temple to atone for the sins of the people.
On the positive side, it is as if Hashem is reminding us that He loves us.  Surely, greater tragedy would have occurred to the general population had G-d not accepted these pure Holy souls, Kedoshim to atone for us all. 
In addition, the Jewish people almost simultaneously celebrated the miraculous release of Rabbi Shalom Mordechai Rubashkin due to President Trump's order which had followed a declaration by President Trump recognizing Jerusalem as the Capital of Israel!
We all feel that Moshiach is at our doorstep.
How do we prepare a candle for Moshiach? In order for there to be light, one must first prepare a candle.  How then do we prepare a candle for Moshiach today in our Time?
We are all familiar with the Lubavitch most popular Song "We Want Moshiach Now!"
This yearning is a prerequisite for Moshiach as is written in Hoshea.  Yearning for Moshiach goes hand in hand with Yearning for the restoration of Malchus Shamayim - the World's recognition of Hashem's Kingdom,   for the return of Malchus Beis Dovid - the Davidic Kindom and the yearning for the return of the Temple Service.
This indeed is consistent with the Prophesy in Hoshea as per Rabbi Sorotzkin's well publicized Stop Talking in Shul Drasha following the Har Nof Massacre.
This yearning is necessary and in the Zchus of Am Yisroel being worthy due to their yearning for  these 3 things as well as yearning to bring righteous judges as in days of old may we be worthy of the Revelation of Moshiach where the entire World will recognize His G-dly Revelation. 
Rav Sorotzkin said...
We need to be Mevakesh these three items as it says in Hoshea 3:5
ה. אַחַר יָשֻׁבוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבִקְשׁוּ אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֵיהֶם וְאֵת דָּוִיד מַלְכָּם וּפָחֲדוּ אֶל יְהֹוָה וְאֶל טוּבוֹ בְּאַחֲרִית הַיָּמִים:
5. Afterwards shall the children of Israel return, and seek the Lord their God and David their king, and they shall come trembling to the Lord and to His goodness at the end of days.

Analysis  of Rabbi Sorotzkin Teshuva - Tikun of ending the Golus - yearn for recognition of G-d's Kingdom, yearn for Davidic Kingdom and yearn for return of Temple Service a Drasha given following Har Nof Massacre

So the question remains how can we prepare the candle for Moshiach's arrival? There are some who argue that there is nothing we can do but that Hashem must first bring Moshiach and He will prepare the candle.  In fact isn't this consistent with what the Medrash says on the Pasuk in Tehillim 132:17
Tehillim - Psalms - Chapter 132:17
שָׁ֚ם | אַצְמִ֣יחַ קֶ֣רֶן לְדָוִ֑ד עָרַ֥כְתִּי נֵ֜֗ר לִמְשִׁיחִֽי:יז 
17There I shall cause David's horn to sprout; I have set up a lamp for My anointed.
We ask Hashem to prepare the Lamp for Moshiach in Shacharit & Musaf – Rosh Hashanah & Yom Kippur http://www.daat.ac.il/daat/sidurim/sfarad/kipur/musaf1.htm
Is it all up to Hashem or do we also play a part?
The Medrash explains that Hashem told Moshe that in Olam HaZeh we need the light of the Beit HaMikdash and we light candles but in Olam Haba G-d will bring the candle which is Moshiach which is compared to a candle that lights up the world. 
In this world, Aharon the Cohen actually had to light the lamps, the candles.  Nowadays, as we are still in Olam Hazeh, this world, it seems to me we too must do our part.  Perhaps by us preparing the candle for Moshiach down on this earth, G-d will then prepare the candle of Moshiach in the spiritual spheres. 
Rabbi Alon Anava emphasized doing a Cheshbon Nefesh, self examination, and remove any root of baseless hatred from our hearts. 

(Here is a synopsis of my notes. Please watch the youtube above) 
We can't hate another person.  We are in exile because of Sinat Chinam, baseless hatred.  Not enough Ahavat Yisroel, love of a fellow Jew.   Each Jew must do Cheshbon Nefesh, introspection.  Today we have to work on not to hate others.  Who is rich? The one who is happy in the portion of a friend and not to be jealous of a fellow. One type of baseless hatred, Sinat Chinam, is because someone actually wronged me.  We need  to recognize that the one who has wronged us is just a Shaliach, merely G-d's messenger.  

Another kind of Sinat Chinam is when we hate another person because they are more successful or better off than ourselves.  We are jealous, sometimes angry just because someone has it better.  This is a category of Sinat Chinam.  We have to be happy for our fellow Jew.  I have to be introspective to see if I have some Sinat Chinam in my heart or if I am happy for him and for his success.  

Even the students of Rabbi Akiva had this trait.  We all are guilty to some degree.  That is why we fast...to do Cheshbon Nefesh.  take responsibility, to be honest and true to ourselves, Do we really deserve to get the Beit Hamikdash?

Let us ask ourselves. Am I holding Sinat Chinam...  Do I have an Ayin Tzara, a stingy eye? .... When we are jealous we feel that we are better than the other person and don't respect Hashem's choices. There is a term in Yiddish called Lefargen. It means that I am happy for my friend's good fortune. To really be happy and not carry the anger.  Jealousy is Kefira beHaKadosh Baruch Hu, to deny G-d and His decisions.  This causes us to be in exile. We are in a personal exile and therefore in a general exile.  Let us rid ourselves of negativity and disease.   It eats us from inside and is the opposite of what Hashem wants.  
Let me suggest as follows as well:
How do we prepare the candle for Moshiach? 
  •  Let us openly declare and proclaim with Unity, the Covenant that G-d made to our forefathers Abraham, Isaac and Jacob that the Land of Israel is our Eternal Inheritance  
  • Declaring that the 2 State Solution, what is known as the Peace Process is null and void and not viable and can never bring Peace.  
  • Return the Judges as of Days of Old. 
Yasher Koach to US envoy Ambassador to Israel, David Friedman who just today rebuked the State Dept. for calling Judea and Samaria "Occupied" Lands. 
US envoy: Stop calling Judea and Samaria 'occupied' December 27, 2017https://worldisraelnews.com/us-envoy-stop-calling-judea-samaria-occupied/

עַל (י"ג וְעַל) הַנִּסִּים וְעַל הַפֻּרְקָן וְעַל הַגְּבוּרוֹת וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת וְעַל הַנִּפְלָאוֹת וְעַל הַנֶּחָמוֹת שֶׁעָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה

Last year, the nascent Sanhedrin felt the connection between Trump and Cyrus was so strong that it sent a letter to the newly elected president calling on him to build the Temple. In light of Trump's recent declaration concerning Jerusalem, the nascent Sanhedrin acknowledges this connection has materialized, but is cautious of how this will play out in the current political environment.
"Cyrus' actions would have been pointless, would have been forgotten in history, had they not culminated in the Second Temple," Rabbi Weiss pointed out to Breaking Israel News. "Trump did not do this."
"If he leaves us without the Temple Mount then his grand announcement amounts to nothing and will actually cause great harm," the rabbi warned. "The United Nations and the Palestinians cunningly refer to East Jerusalem in order to hide their true intentions of leaving Israel without their true capital. President Trump said he was establishing the capital of Israel, and this absolutely must be based around the Temple.
"If Trump, like Cyrus, helps reestablish the Temple, it will strengthen America, just as Cyrus established a powerful and flourishing empire after taking part in building the Temple.

Enjoy these Youtubes!
SOURCES:

ובמדרש (תנחומא תצוה ח) 
"אמר ליה הקב"ה למשה, אמור להם לישראל: בני, בעולם הזה הייתם זקוקים לאור בית המקדש ומדליקים נרות בתוכו, אבל לעולם הבא בזכות אותו הנר אני מביא לכם מלך המשיח שהוא משול כנר, שנאמר: "שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי".

ועוד שם במדרש: 
"אמר הקב"ה: בעולם הזה אתם צריכין לנר - אבל לעתיד 'והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך' (ישעיה ס)".


לְדור וָדור הַמְלִיכוּ לָאֵל כִּי הוּא לְבַדּו מָרום וְקָדושׁ: 
וּבְכֵן יִתְקַדֵּשׁ שִׁמְךָ ה' אֱלהֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ. וְעַל צִיּון מִשְׁכַּן כְּבודֶךָ. וְעַל מַלְכוּת בֵּית דָּוִד מְשִׁיחֶךָ. וְעַל מְכונָךְ וְהֵיכָלָךְ: וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ ה' אֱלהֵינוּ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ וְאֵימָתְךָ עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ וְיִירָאוּךָ כָּל הַמַּעֲשִׂים וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ כָּל הַבְּרוּאִים. וְיֵעָשׂוּ כולם אֲגֻדָּה אֶחָת לַעֲשׂות רְצונְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם. כְּמו שֶׁיָּדַעְנוּ ה' אֱלהֵינוּ שֶׁהַשָּׁלְטָן לְפָנֶיךָ עז בְּיָדְךָ וּגְבוּרָה בִּימִינֶךָ. וְשִׁמְךָ נורָא עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ: וּבְכֵן תֵּן כָּבוד ה' לְעַמֶּךָ תהילה לִירֵאֶיךָ וְתִקְוָה טובָה לְדורְשֶׁיךָ וּפִתְחון פֶּה לַמְיַחֲלִים לָךְ. שִׂמְחָה לְאַרְצֶךָ. וְשָׂשׂון לְעִירֶךָ. וּצְמִיחַת קֶרֶן לְדָוִד עַבְדֶּךָ. וַעֲרִיכַת נֵר לְבֶן יִשַׁי מְשִׁיחֶךָ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ: 
וּבְכֵן צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ וִישָׁרִים יַעֲלזוּ. וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ. וְעולָתָה תִּקְפָּץ פִּיהָ. וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כְּעָשָׁן תִּכְלֶה. כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדון מִן הָאָרֶץ: 
וְתִמְלךְ אַתָּה הוּא ה' אֱלהֵינוּ מְהֵרָה לְבַדֶּךָ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ. בְּהַר צִיּון מִשְׁכַּן כְּבודֶךָ. וּבִירוּשָׁלַיִם עִיר קָדְשֶׁךָ. 
כַּכָּתוּב בְּדִבְרֵי קָדְשֶׁךָ. יִמְלךְ ה' לְעולָם אלוהיך צִיּון לְדר וָדר הַלְלוויה


https://www.yeshiva.org.il/midrash/9418
כז' כסלו תשס"ט

נרות חנוכה, דוד המלך ובית המקדשנערך על ידי הרב


מוקדש לעלוי נשמת

חנה בת חיים

"וַעֲרִיכַת נֵר לְבֶן יִשַׁי מְשִׁיחֶךָ" – איזה נר מדליק המשיח?


בתפילת ימים נוראים בכל העדות מתפללים על "כָּבוֹד לְעַמֶּךָ וכו' שִׂמְחָה לְאַרְצֶךָ וְשָׂשׂוֹן לְעִירֶךָ. וּצְמִיחַת קֶרֶן לְדָוִד עַבְדֶּךָ. וַעֲרִיכַת נֵר לְבֶן יִשַׁי מְשִׁיחֶךָ". מהי עריכת הנר של דוד? ממתי דוד או צאצאיו מדליקים נר בבית המקדש או במקום אחר?
השאלה הזאת יותר קשה אם זוכרים שהנוסח של התפילה הזאת הוא נוסח של פסוק בתהילים (קלב יז) "שָׁם אַצְמִיחַ קֶרֶן לְדָוִד עָרַכְתִּי נֵר לִמְשִׁיחִי" והוא נוסח של כל העדות והנוסחאות. צריך להבין מה כוונת הפסוק בתהילים שמדבר על עריכת הנר של המשיח "בן ישי". בקשה שבאה ביחד עם הבקשה להצמיח את קרנו של דוד 
הסביר ה"מצודות דוד" (מלכים א יא לו) שאין הכוונה לנר במובן הרגיל שלו אלא במובן של משל: "ויקרא המלך כן, על שם שמשפיע ומאיר, ובאורו נראה אור". גם בחינה של נותן ומשפיע וגם בחינה של מי שמורה לעם את הדרך ללכת בה. על זה נאמר "בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ - חַיִּים" (משלי טז טו). ובאופן רמז אפשר לומר שלכן מושחים את המלך בשמן המשחה, על מנת שיאיר פנים לציבור כמו הכהן הגדול שגם הוא נמשח באותו שמן וגם הוא תפקידו להאיר פנים – בדרכו של אהרון הכהן.
על בסיס הפירוש הזה, יש אומרים שהאור האמור פה הוא האור של ירושלים שמאירה כמו נר לעולם כולו. וזה התפקיד לבנות ירושלים על מתכונתה האמיתית מוטל על בן דוד שנקרא בשם מלך המשיח בגלל שנמשח בשמן המשחה, ואע"פ שזה דבר שקורה לו רק פעם אחת בחיים בתחילת דרכו – שמו נקרא עליו כי האירוע הזה משפיע על כל דרכי התנהגות חייו.
ובמדרש (תנחומא תצוה ח) 

"אמר ליה הקב"ה למשה, אמור להם לישראל: בני, בעולם הזה הייתם זקוקים לאור בית המקדש ומדליקים נרות בתוכו, אבל לעולם הבא בזכות אותו הנר אני מביא לכם מלך המשיח שהוא משול כנר, שנאמר: "שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי".


ועוד שם במדרש: 

"אמר הקב"ה: בעולם הזה אתם צריכין לנר - אבל לעתיד 'והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך' (ישעיה ס)".  --
Sincerely,

Robin Ticker

Activist emails sent to my list  are L'Ilui Nishmat Yisrael ben David Aryeh ob"m (Izzy - Kaplan) and Howard Chaim Grief great activists and lovers of Eretz Yisroel, Am Yisroel and the Torah. Yehi Zichronum Baruch.  May their memories serve as a blessing. 

Most of these emails are posted on Shemittahrediscovered.blogspot.com

Personal emails to individuals will not be posted to my blog. 

US envoy, US Ambassador to Israel, David Friedman to State Dept. : Stop calling Judea and Samaria ‘occupied’

US envoy: Stop calling Judea and Samaria 'occupied'
 December 27, 2017
https://worldisraelnews.com/us-envoy-stop-calling-judea-samaria-occupied/

--
Sincerely,

Robin Ticker

Activist emails sent to my list  are L'Ilui Nishmat Yisrael ben David Aryeh ob"m (Izzy - Kaplan) and Howard Chaim Grief great activists and lovers of Eretz Yisroel, Am Yisroel and the Torah. Yehi Zichronum Baruch.  May their memories serve as a blessing. 

Most of these emails are posted on Shemittahrediscovered.blogspot.com 

Personal emails to individuals will not be posted to my blog. 

Monday, December 25, 2017

Fwd: Trump Chose the Jews

Bsd

This having been said, Jews must assertively claim our Covenant with G-d to our Forefathers and reassert our Yearning for 3 things.

-  The Kingdom of G-d
-  Return of the Davidic Kingdom
-  Rebuilding of the Temple

We need to restore the Temple Service as an atonement for our sins. We don't want any more human Kapparot like the Azan family and Sassoon Family to atone for our collective sins on Rosh Chodesh.


Rabbi Sorotzkin Teshuva - Tikun of ending the Golus - yearn for recognition of G-d's Kingdom, yearn for Davidic Kingdom and yearn for return of Temple Service. Msg following Har Nof Massacre---------- Forwarded message ----------
From: "Jews Choose Trump" <info@jewschoosetrump.org>
Date: Dec 23, 2017 8:05 PM
Subject: Trump Chose the Jews
To: <faigerayzel@gmail.com>
Cc:

d12987afb5e9de60f8dfe094316e6eda
 

Trump Chose the Jews

At the UN General Assembly on Dec. 21, President Trump courageously had the US stand with Israel against virtually the entire world. President Trump chose to stand with Israel and to chastise America's other allies for their hypocrisy. He did more than that; he said that actions have consequences and that America would financially penalize those nations who opposed the US recognition of Israel's capital and the US moving its embassy to Jerusalem.

The US media did not focus on the fact that a record 65 states abstained from voting in favor of the resolution. Instead the media highlighted that our European allies voted against the US, without pointing out how these nations have become hostages to their growing Muslim populations and threats of terrorism.

Jewish critics of President Trump love to heap praise on Ambassador Nikki Haley as if her clear voice in support of Israel at the UN reflected anything other than the policies of the president of the US. Ambassador Haley is President Trump's representative; she is not a free agent. It is Trump's policies she expounded when she said at the UN:

" America will put our embassy in Jerusalem. That is what the American people want us to do, and it is the right thing to do. No vote in the United Nations will make any difference on that.
But this vote will make a difference on how Americans look at the UN and on how we look at countries who disrespect us in the UN. And this vote will be remembered."

American Jewish communal organizations were quick to denounce the UN vote; but they could not bring themselves to praise President Trump for his courageous stand. By their partisan actions, they forfeit their right to speak for the communal interests of American Jews.

Their failure makes it crucially important that we coalesce in grassroots organizations to speak out.

Over the opposition of the rest of the world, President Trump Chose the Jews. Thank you, Mr. President.

JewsChooseTrump.org is a nationwide grassroots organization

 

©2017 Jews Choose Trump | 62 William St, New York, NY 10005

 
Powered by
GoDaddy Email Marketing ®

You will be shocked to hear how accurately CNN just portrayed this story – Israel Video Updates

Leah Goldin to the UN: Gaza aid should depend on releasing my son

Friday, December 22, 2017

Canada Obsessed with Islamophobia

Bsd

For anti-Muslim graffiti, you go to jail for five months, but inciting an entire congregation to kill Jewish citizens does not even merit prosecution.

https://www.gatestoneinstitute.org/11554/canada-islamophobia

My comments.

There is a double standard promoted by CAIR and other such groups as per what constitutes a Hate Crime.   If real Hate,  a call of violence or actual violence is directed against Jews, there is fear to prosecute, fear of Islamic backlash...Any prosecution against  hate crimes in the name of Islam and Jihad and Allah is deterred out  of fear of being accused of hate crimes against Islam and being physically threatened with calls to riot and being prosecuted for Islamophobia.

Hate crimes against Muslims are defined to be any expression that is critical of Islam. Graffitti, cartoons etc.

Freedom of speech is reserved only for those who are tolerant of Islam, Sharia, Jihad etc. 

Those who engage in Freedom of Speech to expose  Evils within Islam and Sharia and Jihad are physically threatened and require to protect their lives and thereby effectively suppressed.

This is the unfortunate situation on College Campus today...

What is happening in Canada is just one more example...

Fwd: article and tour by Shalom Pollack. IDF Soldiers act Gentlemanly and with Restraint.... or Humiliated?

---------- Forwarded message ----------
From: "Shalom Pollack" <shalompollack613@gmail.com>
Date: Dec 22, 2017 6:25 AM
Subject: article and tour
To: <faigerayzel@gmail.com>
Cc:

So what?

So what if a "Palestinian" girl smacks an Israeli soldier across his cheek.
 Turning the other cheek is a classic Jewish ideal, isn't it? 
Oh, excuse me it isn't a Jewish ideal, just a Jewish practice.

So what if she spits in his face? Maybe it was really rain and we should not jump to conclusions.

So what if she kicked him and hit him repeatedly? Perhaps he was standing exactly in the path of her limbs as she merely exercised them. Besides, it was occupied territory.
 Anything is possible in the quest for "quiet" and a "good press" in the eyes of the world.
 Has not decades of "restraint" has won us tons of friends and admirers?

So what if she repeatedly cursed the soldier? 
"Sticks and stones can break my bones...
 Or maybe her exact words were lost in the translation and the whole thing is a mistake?
Sought of like "Jihad" really means peaceful introspection...

So what if an Israeli soldier (someone's son or father) quietly absorbed the humiliation as the cameras recorded the shame for the world to see?

Israel is debating this latest "incident", and as can be expected, the well-known voices of "reason and temperance" praise the "restraint" of the soldier.

 These are the same voices that brought us Arafat and Oslo - Rabin and Peres; the hysteric withdrawal from South Lebanon - Ehud Barak (into which the Hizbullah immediately entered and butchered  our SLA allies who we abandoned)
These are the voices who expelled thousands of Jews from Gush Katif and northern Samaria - Ariel Sharon and help create "Gazastan" with its periodic torrent of rockets and death tunnels.

 Add to the list the exceptionally brutal expulsion of Jews from Amona - Ehud Olmert.

All of the above assured us that their criminal follies would make the world love us.

These "moderate and experienced types, applaud the model behavior of the humiliated soldier, representing the mature, rational Israel, Israel that the world will learn to love.


There was a time when this humiliating scene would not happen. It was not even a thought, not in the minds of Jew or Arab or any observer.

Something has changed.

Some of us have become tired. They tired before our enemy has. 
They did not have the spirit to endure

I have seen and felt that change in the forty years that I live in Israel.
Apparently, I came just as the winds began to turn. One could feel it and smell it.

I arrived just after the historic Sadat visit to Jerusalem where our ex Nazi neighbor was accepted as a Messiah. 
An Arab leader finally smiled at us! Hallelujah! (he remembered to wear a tie of interlacing swastikas - just in case we took him too seriously)

 Nothing he said; no demand, no threat could wipe the smile off the faces of those who embraced this true Messiah. He mesmerized many of us.

 Israelis began a mass "return Exodus" to Egypt which lasted until Israelis began being gunned down in the land we so wanted to adore and to adore us.
 Alas.

Same goes for the initial mad rush into  Jordan after our peace treaty with them in which we assured them access to our water, agriculture assistance and the very stability of the king's throne. 
We only sought their smile but were rejected again. 
What were we doing wrong?

The same "moderate voices" urged Israel to give the Golan Heights to Assad (Rabin, Peres, and Barak) in return for the dream of  "eating hummus in Damascus".

Why are we so loved starved?

Two thousand years of being spurned, humiliated and scorned may have something to do with it.
Having our own country - a strong, wealthy free country was supposed to finally change this.

 For many, it has not.

I have observed that relatively few God-fearing Jews in Israel seem to share the same love obsession.
 I wonder if that is just a statistical coincidence.

The irrepressible hunger for a warm touch, some acceptance; to make up for millennia of love privation still has some of us in its grip. 

There are those who still feel that it is better to be spat upon than be accused by the "world" of unacceptable behavior, i.e. Jews refusing to lay down and to be walked upon. 

We don't want to upset anyone out there now, do we?
We do not live alone in this world...
After all, to whom can we look for our salvation..?

So now this "Palestinian" teen is a hero and an example for millions like her who view the u tube clip and will now dare if they did hesitate before.

Rest assured that there will be top Jewish lawyers,  journalists and such, falling over themselves to defend this "hero of the resistance to occupation" and squelch the voices of " irresponsible", simplistic Jews who have had just about enough.

For some, it can be said, "you can take the Jew out of the Exile but you can not remove the Exile from him."

www.shalompollacktours.com
Pioneers, archeology, and Jacob's goats
Wednesday, January 10

Itinerary:

Travel through the Judean desert to Bet Hogla, a pioneering Jewish "ecologically friendly" village on the Jordan.
There we shall be given a tour of the pomegranate, olive and Olivera orchards from which the exquisite products are produced locally for you to sample and purchase.
We will visit the spot where Joshua crossed the Jordan river.
We shall also visit the unique "Shofar, so good" exhibit.

We continue on through the Jordan Valley and visit the Jordan Valley Memorial to our soldiers and terror victims of this exquisite area. Behold the beauty and miracle of the renewed Jordan valley since its children have returned to it after 1967.

We continue to Bet Shean where we will visit the remarkable " Pompei of the south".

This was Rome's very lavish showcase, window to the East that was destroyed in seconds in an earthquake.
It is being unearthed now and will take your breath away!

Finally, we visit one amazing couple living near the Lebanon border in Moshav Ramat Naphtali.
Jenna and Gil moved from Canada to Israel a few years ago with a dream. They were accompanied by a flock of multi-horned, spotted "biblical sheep" which they raised in Western Canada.
 This is exactly the breed that Jacob tended in the house of Lavan 3,500 years ago and is just now being reintroduced by them into the area after all those years.


Departure, 7:30 from the Inbal hotel.
Return, before 7:00

Bring a picnic lunch

Cost: 200 shekels

Cancellations prior to 72 hours of departure will be charged in full.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

If you know of anyone who you think might like to join my list, you may send me their emails. 
 


This email was sent to faigerayzel@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Shalom Pollack Tours · Jerusalem · Jerusalem 99386 · Israel

Email Marketing Powered by MailChimp

Wednesday, December 20, 2017

Fwd: Behind “Disengagement”: The Ugly Truth NY Prof. Paul Eidelberg

---------- Forwarded message ----------
From: "Paul Eidelberg" <foundation612.12@gmail.com>
Date: Dec 19, 2017 11:58 PM
Subject: Behind "Disengagement": The Ugly Truth
To: "danostg@gmail.com&gt;" <danostg@gmail.com>
Cc:

Behind "Disengagement": The Ugly Truth 

By Prof. Paul Eidelberg 

Fourteen years ago, those who gave the Likud a stunning victory over Labor in the January 2003 election never expected they would be ruled by a party responsible for Oslo and rejected by an overwhelmingly majority of the electorate.  They never expected a government whose parliamentary approval would depend on the support of Arab MKs, as well as on a far-left party like Meretz that wants to transform the Jewish state into "a state of its citizens."  The 2003 election was an affirmation of Zionism.  Ariel Sharon nullified that election and made nonsense of democracy! 

The central issue of that election was "disengagement" – a euphemism for the expulsion of Jews from Gaza and other parts of Israel.  The only reason why the Likud trashed Labor in that election is because Mr. Sharon campaigned against Labor's disengagement/expulsion policy.  Whereas Labor won only 19 seats, the Likud won 38 – a disparity unprecedented in Israel's history.  Yet the new Sharon government, with Labor chairman Shimon Peres as Sharon's viceroy, was hell-bent on creating an Arab state by expelling Jews from Judea and Samaria! 

To appreciate the extent of Sharon's betrayal of the nation, let us tally the number of seats won by parties that opposed disengagement/expulsion on security and Zionist or religious grounds: 

Likud — 38 seats 

Israel B'Aliya — 2 seats (which subsequently joined the Likud) 

National Union — 7 seats 

National Religious Party — 6 seats 

Shas — 11 seats 

United Torah Judaism — 5 seats 

The above electoral results produced a Knesset with 69 of its 120 members opposed to disengagement/expulsion!  But there is more to be said about Sharon's betrayal of the nation.  In that 2003 election, Shinui, which won 15 seats, spoke against unilateral disengagement (but subsequently yielded to Israel's Machiavellian prime minister). 

And so, thanks to Sharon, Israel obtained an ostensibly democratically elected government committed to a policy that was decisively rejected by the electorate!  But how can one rightly attribute this undemocratic state of affairs to the treachery of one man? 

Such treachery could only occur in a country lacking institutional checks and balances, a country whose system of government is intrinsically susceptible to dictatorship.  Yet there is not a single party or faction in the Knesset that exposed this despotic state of affairs; and none called for systemic institutional reform to reverse the disastrous course of this nation.  Why not?  Because every party has a vested interest in preserving the existing system!  No less than the illustrious Alexis de Tocqueville defines this system as "democratic despotism" – a system that enables a democratically government to ignore public opinion with IMPUNITY! 

What perpetuates this despotic system is a simple fact:  In Israel the entire country constitutes a single electoral district in which fixed party lists compete on the basis of proportional representation.  The result is party dictatorship on the hand, and, on the other hand, a Knesset whose members are not individually accountable to the voters in constituency elections.  This renders the Legislature, the Knesset, subservient to the Executive. i.e., the Government,  above all, its Prime Minister.  And now, the Prime Minister, instead of being primus inter pares, can dismiss cabinet ministers as if he were a President of the United States.  (In America, however, the late Mr. Sharon would have been impeached long ago for malfeasance of office.) 

Therefore, those who opposed the expulsion of Jews from their homes in Gaza, but who remained silent about the grotesque structure of a government that made Ariel Sharon the Labor's Party's surrogate prime minister, are not innocent.  Lacking the guts to reveal that Israel is not a genuine democracy, hence, that Israel is in need of "regime change," those who opposed the crime of Gaza – called such by Benjamin Netanyahu's father (!) – will only perpetuate democratic despotism and thereby facilitate the policy of "disengagement" they rightly called evil.◙

 

 

 

Why the International Community Should Follow Trump’s Lead on Jerusalem | Jewish & Israel News Algemeiner.com

Tuesday, December 19, 2017

Fwd: NO MORAL BACKBONE from truth provider on Barak Obama empowering Hezbollah. These revelations require the immediate appointment of Special Counselor and indictments of the perpetrators, including the 44th President, should the revelations prove true.


---------- Forwarded message ----------
From: "Truth Provider" <yuval@truthprovider.com>
Date: Dec 19, 2017 11:14 AM
Subject: NO MORAL BACKBONE
To: <faigerayzel@gmail.com>
Cc:

Dear friends,

Professor Abraham Ben-Zvi is one of Israel's foremost authorities on US affairs. He is not "right" or "left" just a scholar. Here is his article published today about the latest Obama-Hezbollah revelations.

As I mentioned yesterday, these revelations require the immediate appointment of Special Counselor and indictments of the perpetrators, including the 44th President, should the revelations prove true.

Your Truth Provider,

Yuval.

http://www.israelhayom.com/opinions/no-moral-backbone/

No moral backbone

By Professor Abraham Ben-Zvi

The 44th president of the United States, Barack Obama, who won the Nobel Peace Prize before he even managed to make an impression on the international reality, and who tirelessly repeated his commitment to promoting universal values and morality, is now being portrayed as someone who crossed all normative red lines by allowing Hezbollah and its satellites to carry out crimes undisturbed, even on U.S. soil.

Indeed, according to an expose by the news site Politico, it appears that the Obama administration knowingly thwarted the Drug Enforcement Agency's "Project Cassandra," which was designed to deal a fatal blow to Hezbollah's global logistics, finances and operations. The work was supposed to have exposed the corrupt channels through which enormous revenues from drug deals were funneled. The money was directed, via drug lords and business people with contacts - straight to Hezbollah, and allowed the organization to improve its military capabilities.

The Politico report also said that the regime of President Bashar Assad in Syria, a strategic partner of the Lebanese terrorist group, enjoyed the rotten fruits of this conduit in the form of shipments of conventional and chemical weapons to Damascus during the Syrian civil war. Despite the frightening picture revealed by those involved in Project Cassandra, it quickly became apparent that the upper echelon of the Obama administration, particularly the U.S. Justice and Treasury departments, consistently blocked the effort to eliminate the drugs and weapons axis, thus giving Hezbollah leader Sheikh Hassan Nasrallah and Assad the quiet and the room to maneuver that they needed.

If even a fraction of the facts detailed in the report by the reliable site are accurate, they would provide sufficient ground to rip off the drapes of righteousness that still cover the true nature of the Obama era. Specifically, if indeed "all the president's men" thwarted the operation to avoid spoiling the relations between Washington and Hezbollah's patron, Iran, in the period when Obama was working feverishly to set up the nuclear deal with Tehran, it expresses the unbearable cynicism of the White House that prided itself on a flawless "ethical code" of conduct in the international arena, including its approach to the Israeli-Palestinian conflict.

This latest affair is like a tunnel that sends us back through time to the end of World War II and the start of the Cold War, when the administration of then-President Harry Truman stopped at nothing to enlist some 1,600 Nazi scientists, engineers and technicians, particularly in the field of missile development. That campaign, which was dubbed Operation Paperclip, is now considered the essence of immoral, inhumane conduct, which ignored the crimes against humanity the candidates had committed.

It is becoming clear that the liberal President Obama did not learn from history, and in complete contradiction of his saintly statements, effectively gave a green light to an entire web of ongoing crimes, based on his perception - ridiculous in itself - that it was in America's national interest to do so.

To sum up, Obama not only refrained from taking action against the ruler of Syria when he crossed all the red lines that had been drawn on chemical warfare but also contributed - if indirectly - to Assad building up his chemical arsenal and deploying it against his own civilian population. Obama deserved a Nobel Prize for his Machiavellian, opportunistic and immoral conduct, which also hurt the security of the U.S.'s partner, Israel.

 

 
 
If you no longer wish to receive messages from Truth Provider, please  click here to unsubscribe.
Please enter UNSUBSCRIBE in the subject line.

Virus-free. www.avg.com