Monday, July 08, 2024

The Sad Failed Legacy of Yehudah Fox which hopefully will now end upon his leaving and will not roll over to his successor Incoming General Blut אלוף פיקוד המרכז היוצא הכושל יהודה פוקס

Bsd
אל המקום אשר...

Related:

מי האויב? - סיכום כהונת האלוף יהודה פוקס
נרצחים, ביום המתנחלים כאויב וחיזוק הרשות הפלסטינית על חשבון חיי היהודים - סיכום כהונת אלוף הקונספציה יהודה פוקס

English follows:

‏*דברי הבלע של אלוף פיקוד המרכז היוצא הכושל יהודה פוקס - סופו מעיד על תחילתו. קצין קונספציה משובש לחלוטין שעשרות יהודים נרצחו במשמרת שלו בגלל תפיסתו המעוותת.*

יהודה פוקס כשל במשמרת של שלוש שנים, והוביל פעילות אקטיבית של סימון כאויב, פשוטו כמשמעו, תוך שימוש בחיילי צה"ל כ"ביום אויב" של יהודים.
פוקס האטום אכול שנאת ארץ ישראל.
עשרות נרצחו בגלל שהעדיף זכויות אויב בדגש על תנועה בצירים, על פני חיי יהודים.
קיני הטרור בג'נין, שכם, טול כרם, קלקיליה, חברון ועוד - גואים בעשרות אלפי כלי נשק, מטעני חבלה ומחבלים שמקיימים צעדות לאור יום, ומעשי רצח בלילה.
מעל מיליון יהודים בערי קו התפר וישובי יו"ש, אנשים, נשים וטף נמצאים בסיכון ישיר לטבח ממחבלי הרשות הפלסטינית, החמאס והג'יהאד האיסלאמי.
האלוף פוקס הותיר ליורשו האלוף בלוט אדמה חרוכה ועבודת שיקום ארוכה.
אנו קוראים לאלוף בלוט לתקן ולשנות את המדיניות ב180 מעלות, לא להיות "פוקס 2" כדי חלילה לא להיות "הרצי, חליווה ופינקלמן 2" כאחראי לטבח הבא.
חובת האלוף הנכנס "להיות בן אדם - ולנצח."

*היום שאחרי יהודה פוקס*

*המחדלים שהוביל יהודה פוקס* בפיקוד מרכז בתקופת כהונתו שהסתיימה היום *צריכים להיות אבני הדרך בשינוי הביטחוני הקריטי* שנדרש ביהודה ושומרון. 

*אנחנו לא נאיביים*, ברור שהקונספצייה שולטת במערכת הביטחון בצורה רחבה ועמוקה יותר מיהודה פוקס. אך ללא ספק *פוקס היה אחד מהשחקנים הכי קיצוניים במגרש* הזה ועליו רשום בראש ובראשונה *הכישלון בביטחון ביהודה ושומרון* - התעצמות גדודי המחבלים בערים הערביות אחרי שבמשך 8 חודשים נמנע מלהכניס לג'נין חיילים -  לצד *התנכלות אדירה לתושבים וחלוצים, בעלי חוות, ומפקדים התקפיים תחת פיקודו*. כולנו זוכרים את *"ביום האויב"* הלא הוא אנחנו ואתם וכל תושבי יו"ש שמעיבים על חלום המדינה הפלסטינית המטורף שמקדמים פוקס וחבריו. 

אנחנו פה, ונמשיך להיות פה ולפעול בשביל הביטחון האמיתי ביהודה ושומרון. *נמשיך לעקוב אחרי התנהלות פיקוד מרכז* והאלוף הנכנס אבי בלוט. 

*ממשיכים להילחם על החיים!*

- במקום חיזוק הרשות הפלסטינית - *חיזוק השליטה הביטחונית*.
- במקום יציאה מערי הטרור - *נוכחות קבועה ורציפה בכל המרחבים*. 
- במקום שגרת החיים של אוכלוסיית האוייב - *לחץ על האוכלוסייה תומכת הטרור*. 
- במקום פשיטות רגעיות ומינימום כוח - *תמרון מעמיק ועקירת הטרור מהשורש*.

> נלחמים על החיים - 
> בטלגרם - https://t.me/nilchamim

* Words about the failed outgoing Central Command General Yehuda Fox - his end reflects his beginning.  He was an officer with a completely distorted conception whereby dozens of Jews were murdered on his watch because of his distorted view.*

Yehuda Fox failed in his three-year term,  which  marked him actively as an enemy, literally, as he himself marked Jews as the enemy in a military exercise when he had IDF Jewish soldiers act as "Jewish enemies of the day".

The compromised  Fox is consumed by hatred of Israel and in hatred of the Land of Israel dozens were murdered because he preferred the rights of the enemy, and their freedom of movement during harvest season,  over Jewish lives.

The nests of terrorism in Jenin, Nablus, Tulkarm, Qalqilya, Hebron and more - swarm with tens of thousands of weapons, explosive devices and terrorists who hold marches in daylight, and murder at night.

Over a million Jews in the cities near the Seam Line, on the border of Judea and Samaria and in the Yosh settlements, men, women and children are at direct risk of a massacre from the terrorists of the Palestinian Authority, Hamas and Islamic Jihad.

General Fox left to his successor General Blut a scorched earth and a lengthy period of restoration work.

 We call on General Blut to correct and change the policy by 180 degrees, and not to be "Fox 2" and God forbid not to be "Hertzi, Haliva and Finkelman 2" responsible for the next massacre.

The duty of the incoming General is "to be a mentch - and to win."

*The day after Yehuda Fox*

 *The oversight led by Yehuda Fox* in Central Command during his tenure that ended today *should be the building blocks for a drastic security about-face * required in Judea and Samaria. 

 *We are not naive*. It is clear that those that control the misconception in the security arena is deeper and wider than Yehuda Fox.  

But without a doubt *Fox was one of the more radical extreme players on this field* and is noted first and foremost for  the *failure of security in Judea and Samaria* - and for the strengthening of the terrorist battalions in the Arab cities after avoiding  for 8 months to bring soldiers into Jenin - this  along with being responsible for  *excessive harassment of the settlers, and pioneer farm owners, along with his aggressive and offensive commanders under his command*. 

We all remember the military IDF exercise preparing for  *"on the day of the "Jewish" enemy attack"* insinuating and marking all of us as the enemy together with the residents of Judea and Samaria who object to this crazy dream of a Palestinian State promoted by Fox and his friends. 

We are here, and we will continue to be here and work for real security in Judea and Samaria.  *We will continue to monitor the conduct of the Central Command* and incoming Major General Avi Blut. 

 We will *continue to fight for our lives!* 

- Instead of strengthening the Palestinian Authority. *strengthen security control*.

 -Instead of leaving the cities of terror establish
*permanent and continuous presence in all areas*. 

-Instead of allowing the enemy population to continue with their routine  daily lives  *apply pressure against the terrorist supporting population*. 

 - instead of momentary raids and minimal force apply *in-depth maneuvering and the uprooting of terrorism*.

 > fighting for life - 
 > on Telegram - https://t.me/nilchamim

No comments: