Wednesday, September 07, 2022

Sanur ח אלול Memorial of Destroyed Beit Knesset during the Shomron Expulsion 2005 post by Anita Ticker

בס"ד


אמנם עבר ח'אלול, אך כותבת לכם שוב לספר לכם על הארוע המדהים שזכיתי להשתתף בו אתמול.
חיכינו הרבה זמן עד שהצליחו להגיע כל ה5
1 איש שמלאו את האוטובוס הממוגן שהסיע אותנו ממבוא דותן  דרך עמק דותן מזרחה לכיון המיקום של הישוב שאנור שפונה ורובו נהרס כחלק מתוכנת "ההתנתקות" בצפון השומרון כשהכוומץנההייתה שבאמת ינסו לנתק את עם ישראל מארץ המורשת שלנו.

היינו כ7 ותיקי ישובי גוש קטיף, מגורשי משאנור. חלק מחברי הגרעין שאנור שפועלים לשינוי חוק ההתנתקות כדי שיוכלו שו, לישב את שאנור., הין כעשרה בחורים מישיבת חומש יחד עם הרב אלישמע . רב הישיבה שכבר יושב עם הישיבה 15 שנה בחומש. הניאלה וייס, רב אידלס  מהישיבה בהר ברכה, רב יאיר הילר מנצרים אריאל, פרופ הרב יואל אליצור, הדוחף העיקר שהארוע הזה ית קיים כל שנה, בני גל רבש"ץ מועצת שומרון ומי שעזר מאד כדי שהנסיעה הנדירה תתקיים באישור ולבא תחת צה" ל.
התלוו אלינו לפנינו 3 קומנדקרים משוריינים .
הנוף המדהים ומרענן. כל כך הרבה שטח פתוח וריק והרבה אדמות מדינה. כל גבעה ועמק קשור ל הסטוריה שלנו כפי שהסביר לנו בני כל שעורר בנו געגועים לחלק זה של ארץ ישראל.
כשהגענו לשאנור גילינו  שזה אחד המקומות היחידים שבית הכנסת לא חולל ולא הוחרב. ההתחילו בבניתו  רק שנה לפני הגירוש... לקראת הגירוש הואכוסה בחול כדי שאויבנו לא ישימו לב על קיומו ולא יחרי, ו אותו עד שצה"ל יתארגן לשמור על שא מוא שפונה מאזרחיה, ובתיהם הוחרבו.
הגענו לראות את המבנה שהיה בית האומנים של שאנור שכולנו זכרנו מביקורים כשהישוב היה קיים. מצאנו גן מקוה מים קטן באחד חדרים.... בחצר קיימו תפילת סליחות וקריאת התור. המיוחדת עם מניין הצמים הגיבורים.

התפילה היתה מרגשת עד מאד עם תחושה שהיא ממש עולה מעלה מעלה.... כשבמקום משתתפים חברים כמעט בני 90 שצמו ותינוקות בני שנה, שנתיים וארבע.... וכל מה שבאמצע. 

נשארנו אם הבנה שאין סיבה אמיתי בעולם שלא ישבו יהודים במקום הזה ובעוד הרבה מיקי ים בצפון השומרון. יש מלא מקום לכולם וממש זה לא צריך להפריע לשכנים הערבים ..... ובהחלטלאצריך להטריד מי שלא גר שם. 
אחד מחברי הגרעין לחזרה לשאנור הוא הנכד של אליקים העצני.... שריגש את כולנו שהוא ממשיך בדרך אבותיו. הגרעין הכינו לנוסעים כיבוד במבוא דותן, התפללו ערבית לפני הנסיעה של כל המשתתפים למקומם בכל קצוות  המדינה שבאו לזכור ולא לשכוח האירועים הנוראים של החרבת בתי הכנסת בח' אלול. 
מצרפת תמונות ומפסיק לחפור לכם. רק אגיד שוב. הייתה זכות גדולה ממש להשתתף בנסיעה ובארוע אתמול והיה מרגש מאד מאד.

No comments: